Измерване на прах

Измерването на праха се извършва за да се оптимизира процеса на транспортирането му или за да се изпълнят изискванията наложени от службите за опазване на околната среда. В първия случай сигналите се насочват към управлението на електрофилтрите или се подават за анализ служещ за детекция на повреди по тях. В другия случай сигналите от прахомера се използват за изчисляване на емисиите и начисляване на плащания. Аналитикс предлага в своята оферта оптични прахомери.